Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Redukční vlastnosti HCOOH

Pomůcky

zkumavky, stojánek na zkumavky, kapátka, špejle, sirky, zátka, vodní lázeň (trojnožka, azbestová síťka, kahan, velká kádinka)

Chemikálie

10% HCOOH, konc. H2SO4, roztok K2Cr2O7, roztok KMnO4

Postup

Do dvou zkumavek nalijte 3 ml zředěné kyseliny mravenčí, přidejte 1,5 ml koncentrované kyseliny sírové. Do první zkumavky přidejte 1 ml roztoku manganistanu draselného a do druhé 1 ml roztoku dichromanu draselného. Zkumavkami zatřepte a ponořte je do vodní lázně. Do zkumavek vložte hořící špejle. Po změně zbarvení vyjměte zkumavky z vodní lázně.
Fialový roztok manganistanu draselného po vložení do vodní lázně se odbarví, oranžový roztok dichromanu draselného se změní na tmavě zelený. Hořící špejle po vložení do obou dvou zkumavek zhasne.

Princip

Kyselina mravenčí je nejnižší karboxylovou kyselinou. Kyselina mravenčí společně s kyselinou šťavelovou mají jako jediné karboxylové kyseliny redukční účinky – to znamená, že samy se oxidují a jejich reakční partneři se redukují.
Reakcí s manganistanem draselným, respektive dichromanem draselným – tedy s oxidačními činidly – dochází k oxidaci kyseliny mravenčí na oxid uhličitý a vodu. Zároveň se manganistan draselný redukuje v kyselém prostředí na manganaté kationty, respektive dichroman draselný v kyselém prostředí poskytuje chromité kationty. Tyto reakce jsou doprovázeny barevnými změnami – u KMnO4 z fialové na bezbarvou, u K2Cr2O7 z oranžové na zelenou. Hořící špejlí lze dokázat vznikající oxid uhličitý – hořící špejle zhasne, jelikož oxid uhličitý nepodporuje hoření. 


Využití

karboxylové kyseliny (HCOOH – redukční vlastnosti)

Typ pokusu

demonstrační, (laboratorní)

Bezpečnost

pozor na potřísnění kyselinami – HCOOH (žíravá), koncentrovaná H2SO4 (žíravá); K2Cr2O7 (vysoce toxický – žáci by s ním neměli pracovat, karcinogenní)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– ke změně zbarvení roztoků KMnO4 a K2Cr2O7 můžete použít vodní lázeň –změna zbarvení je velmi rychlá, ihned po vložení se zbarvení mění (v případě K2Cr2O7 se vytváří intenzivní zelené zbarvení), reakce ovšem proběhne i za normálních podmínek (nutno zatřepat) – změna zbarvení trvá déle, a u K2Cr2O7 není zbarvení tak intenzivní – ale pokus funguje

Video

http://www.youtube.com/watch?v=3zD2XS0gF70&feature=youtu.be (old.studiumchemie.cz, Redukční vlastnosti HCOOH, video bez zvuku)