Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Redukční účinky vitamínu C

Pomůcky

2 zkumavky, stojan na zkumavky, kapátko, držák na zkumavky, kahan, sirky – kádinku s horkou vodou

Chemikálie

roztok vitamínu C (Celaskon – 2 tablety rozpustit ve 100 ml vody), Citronka, Fehlingovo činidlo (Fehlingovo činidlo I – roztok CuSO4∙5H2O; Fehlingovo činidlo II – vinan sodno draselný (Seignettova sůl), NaOH)

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Při vzniku Fehlingova činidla dochází nejprve k reakci mezi CuSO4∙5H2O a NaOH, kdy vzniká světle modrá sraženina hydroxidu měďnatého, která je v nadbytku rozpustná za vzniku komplexu Cu2+ s vinanem.


Redukční účinky kyseliny askorbové dokážeme reakcí s Fehlingovým činidlem, kdy dochází k oxidaci kyseliny askorbové na kyselinu dehydroaskorbovou a zároveň k redukci Cu2+ na Cu+ – konkrétně na Cu2O, který má oranžovou barvu.

Vitamín C (Celaskon) – skutečně obsahuje kyselinu askorbovou, naopak Citronka ji neobsahuje – nedošlo k redukci Cu2+ – ačkoliv na obalu Citronky uvádí jiné informace.

Využití

d-prvky(sloučeniny Cu), sacharidy, vitamíny (redukční vlastnosti vitamínu C – kyseliny askorbové)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Bezpečnost

nepotřísnit se roztokem Fehlingova činidla (obsahuje NaOH – žíravina – žáci nesmí pracovat s koncentrovanými roztoky zásad)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– velmi hezké je pokus provést jednak s vitamínem C – ale také s Citronkou, která ačkoliv ve jménu má spojení s citronem žádný vitamín C (kyselinu askorbovou) neobsahuje
– pokus probíhá velice rychle – stačí použít horkou vodu z vodovodu, oranžové zbarvení se objeví do minuty

Video

Redukční účinky vitamínu C (vzorky – Celaskon a Citronka, video se zvukem)