Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce Zn se S

Pomůcky

třecí miska s tloučkem, lžička, azbestová síťka, dlouhá špejle, sirky

Chemikálie

práškový Zn, prášková S

Postup

Do třecí misky dejte práškový zinek a práškovou síru v hmotnostním poměru 2:1 (např. 2 lžičky práškového zinku na 1 lžičku práškové síry). Směs důkladně promíchejte a přeneste ji na azbestovou síťku. Směs zapalte dlouhou hořící špejlí.
Po zapálení směsi lze pozorovat záblesk a v blízkosti cítit uvolňující se teplo. Reakce proběhne velmi rychle – během několika sekund.

Princip

Zinek reaguje se sírou za zvýšené teploty za vzniku sulfidu zinečnatého. Po zapálení směsi dochází k prudké reakci doprovázené světelným (záblesk) i tepelným efektem.

Využití

redoxní reakce; syntéza (slučování); exotermické reakce – chemický děj, termochemie; chalkogeny (síra), d-prvky (zinek)

Typ pokusu

demonstrační

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Síra srážená –  nebezpečná, dráždí kůži, hořlavá tuhá látka, při hoření síry na vzduchu mohou vznikat oxidy síry – SO2 (toxický).

dle GHS:   dle staršího značení:   

Bezpečnost

pokus provádějte v digestoři či ve větrané místnosti, nedívejte se přímo do plamene – chraňte si zrak (používejte ochranné brýle), prášková S (vysoce hořlavá; při hoření síry na vzduchu mohou vznikat oxidy síry – SO2 (toxický), který má štiplavých zápach)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– používejte co možná nejmenší množství látek – pokus probíhá i s malými množstvími za oslnivého záblesku
– třecí miska s tloučkem musí být čistá
– Zn se S roztírejte společně v třecí misce – nereagují spolu, nemusíte mít obavy jako například u roztírání chlorečnanů (ty musí být roztírány samostatně v čisté misce bez stop organických látek)
– místo azbestové síťky můžete využít také železnou misku
– pokus provádějte v digestoři – lepší úklid po pokusu (dochází ke znečištění okolí při provádění pokusu)
– dodržte poměry výchozích látek, jinak nedojde k vzplanutí a k záblesku

Video

http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/pokus%20JP/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy I, pokus Záblesk – video bez zvuku, přehrávač Windows Media Player)
Oslnivý záblesk (video se zvukem, přehrávač Windows Media Player)