Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce Zn s HCl (zkumavkový pokus) – vliv povrchu

Pomůcky

2 zkumavky, stojan na zkumavky

Chemikálie

10% HCl nebo HCl (5 ml konc. HCl + 95 ml H2O), granule Zn, práškový Zn

Postup

Do první zkumavky vložte granuli zinku, do druhé zkumavky půlku malé lžičky zinkového prachu (granule i prach by měly mít stejnou hmotnost). Do obou zkumavek naráz nalijte 5 ml kyseliny chlorovodíkové. Bouřlivá či naopak zpomalená reakce ukazují na vliv povrchu na průběh chemické reakce.
Ve zkumavce se zinkovým prachem probíhá reakce ihned, v případě granule zinku je reakce pomalejší.

Princip

Práškový zinek má větší povrch oproti granuli zinku, a tudíž v případě práškového zinku může docházet k více efektivním srážkám, které vedou k přeměně reaktantů na produkty.
Zinek reaguje s HCl za vzniku chloridu zinečnatého a vodíku, který můžeme pozorovat v podobě unikajících bublinek.

The case about this trendy watch has a omega moonwatch replica case diameter of 43mm that is just beneath extra-large. The primary crown is screw locked enabling the 150 meters water montblanc star replica watches proofing about this piece. Therolex datejust ii 41mm replica fixed bezel supports the dial window that is constructed from sapphire. Sapphire crystal can be used due to its extreme scratch resistant qualities.

Využití

kinetika – vliv povrchu

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Kyselina chlorovodíková – nebezpečná, může způsobit podráždění dýchacích cest, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:   dle staršího značení:      

Bezpečnost

nepotřísnit se kyselinou chlorovodíkovou – žáci nesmí pracovat s koncentrovaným roztokem HCl – koncentrace nad 25 %

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– pokus lze provést v opačném pořadí – do kyseliny chlorovodíkové ve zkumavce vhodit zinek (granuli a prášek)
– pokus funguje s 10% HCl lépe než s kyselinou připravenou ředěním konc. HCl

Video

Reakce Zn s HCl (vliv povrchu – v provedení ve zkumavkách, přehrávač Windows Media Player)
Reakce Zn s HCl (vliv povrchu – v provedení na Petriho miskách, přehrávač Windows Media Player)