Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce Na s vodou

Pomůcky

skleněná vana s vodou, filtrační papír, nůž, pinzeta

Chemikálie

fenolftalein (thymolftalein), sodík

Postup

Do skleněné vany, naplněné do poloviny vodou, přidejte několik kapek roztoku fenolftaleinu (popřípadě jiného indikátoru – thymolftalein). Ze zásobní láhve odeberte krychličku sodíku (asi 0,3 cm3 – velikost hrachu) a očištěnou ji vhoďte do vody ve vaně.
Pozorujeme reakci sodíku s vodou a vznik fialového (respektive modrého) zbarvení.

Princip

Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a vodíku. Hydroxid sodný dokážeme acidobazickým indikátorem (fenolftalein, thymolftalein).

Využití

redoxní reakce, alkalické kovy (sodík – reaktivita, hydroxidy)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní – pod dohledem učitele

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Fenolftalein – nebezpečný,  podezření na genetické poškození, podezření na poškození reprodukční schopnosti, může vyvolat rakovinu.

dle GHS:   dle staršího značení:     

Sodík – nebezpečný, prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů,  způsobuje poleptání.

dle GHS:   dle staršího značení:     

Bezpečnost

pozor – sodík velmi reaktivní, použít raději menší kousek (aby nedošlo k ,,výbuchu“)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– pro efektní pokus stačí použít velmi malé množství, sodík ,,rejdí“ po hladině velmi intenzivně
– pro větší zajímavost sodík dát do lodičky z papíru (více zaujme žáky – pokus připodobnit k Titanicu – viz odkaz – třetí video)

Video

http://www.youtube.com/watch?v=36PY8T6C9xY&feature=related (G Špitálská, Sodík a draslík – srovnání reaktivity Na a K, velmi hezké)
http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/pokus%20JP/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy I, pokus Sodík vs. draslík, reakce obou dvou kovů na Petriho miskách, přehrávač Windows Media Player)
http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/pokus%20JP/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy I, pokus Titanik, uspořádání – sodík v lodičce, přehrávač Windows Media Player)
http://www.youtube.com/watch?v=QAiks6uz0Gs&feature=player_embedded (Reakce sodíku s vodou – klasické video)
http://www.youtube.com/watch?v=1-GEWL2kOOM (Reakce sodíku s vodou, velmi hezké, delší video)
http://chemie.gfxs.cz/index.php?pg=videa&id=23 (Reakce sodíku s vodou a kyselinou sírovou, s vysvětlením v češtině, Chemické pokusy – Chemie.gfxs.cz)