Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce kyseliny šťavelové

Pomůcky

2 zkumavky, stojan na zkumavky, kapátko

Chemikálie

roztok (COOH)2, roztok CaCl2

Postup

Do 2 zkumavek nalijte asi 2 ml kyseliny &best replica watches ;ťavelové. První zkumavku nechte jako srovnávací, do druhé zkumavky přikápněte p&swiss replica watches uk ;r kapek roztoku chloridu vápenatého.
Ve druhé zkumavce vzniká bílá sraženina.

swiss replica watches

Princip

Reakcí kyseliny šťavelové s chloridem vápenatým vzniká bílá sraženina šťavelanu vápenatého. Této reakce se používá k důkazu vápenatých kationtů.

Využití

kovy alkalických zemin a alkalické kovy (vápník – důkaz Ca2+), karboxylové kyseliny a jejich deriváty (kyselina šťavelová – důkaz)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Kyselina šťavelová – nebezpečná, způsobuje vážné poškození očí, zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží.

dle GHS:   dle staršího značení:    

Chlorid vápenatý – nebezpečný, způsobuje vážné podráždění očí.

dle GHS:    dle staršího značení:   

Bezpečnost

nepotřísnit se a nepít roztoky, kyselina šťavelová – zdraví škodlivá

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– pokus velmi jednoduchý – bílá sraženina vzniká ihned – důkaz kyseliny šťavelové

Video

Reakce kyseliny šťavelové (video s titulky)