Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce H2O2 s jodidem draselným (Hrnečku vař, Sloní pasta)

Pomůcky

odměrný válec (vyšší a užší – 100 ml), plastová miska, malý odměrný váleček (10 ml)

Chemikálie

nasycený roztok KI, 30% roztok H2O2, saponát, (potravinářské barvivo)

Postup

Válec umístěte do nosítek, aby nedošlo ke znečištění pracovního místa. Do válce nalijte 4 ml 30% peroxidu vodíku, 2 ml saponátu a promíchejte. Přidejte pár kapek potravinářského barviva (nemusí se přidávat), které nechte stékat po stěně válce. Potom přidejte 4 ml nasyceného roztoku jodidu draselného.
Po přidání KI dojde k vytvoření mohutné pěny, která je zbarvena podle přidaného potravinářského barviva, pokud nepoužijete barvivo, pěna má žlutou barvu.

Princip

V odměrném válci dochází nejpravděpodobněji ke dvěma reakcím – k reakci H2O2 s KI a ke katalytickému rozkladu H2O2. (Pozn.)
Peroxid vodíku reaguje s jodidem draselným za vzniku jódu a hydroxidu draselného. Vzniklý jód je možno dokázat přikápnutím škrobu, pěna následně zfialoví.

Druhou probíhající reakcí je katalytický rozklad peroxidu vodíku, který je umožněn jodidem draselným – peroxid vodíku se rozkládá na vodu a kyslík, který je možno dokázat doutnající špejlí (viz video-odkaz č.2)

Využití

exotermické reakce – chemický děj, termochemie; sloučeniny vodíku (peroxid vodíku)

Typ pokusu

demonstrační, (laboratorní – pod dohledem učitele)

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Jodid draselný – nebezpečný, způsobuje poškození gastro-intestinálního systému (orálně), štítné žlázy při prodloužené nebo opakované expozici.

dle GHS:   dle staršího značení:     

Peroxid vodíku – nebezpečný, způsobuje vážné poškození očí zdraví škodlivý, při požití.

dle GHS:   dle staršího značení:       

Bezpečnost

30% roztok H2O2 – zdraví škodlivý, žíravý – nepotřísnit se jím

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– saponát neodměřujte odměrným válcem – špatně jde umýt, opatrně přidejte několik kapek
– čím ,,horší“ saponát použijete, tím lepší bude pěna, rychleji ,,vyjede“ – pokus ovšem funguje i s Jarem
– místo nasyceného roztoku KI lze použít i 5% roztok, pokus s ním také běží
– pozor při úklidu – pěna je horká a může obsahovat zbytky peroxidu vodíku
Pozn.: vysvětlení pokusu (princip) – se v každém zdroji liší – nejpravděpodobnějším vysvětlením dějů probíhajících v odměrném válci jsou tyto dvě reakce

Video

http://www.youtube.com/watch?v=-GnjyVPS5u4&feature=player_embedded (Sloní zubní pasta, s titulky)
http://www.youtube.com/watch?v=tnB-uU3w6g8&feature=related (Elephant Toophpaste, video se zvukem, dole v popisku videa návod, asi 5 pokusů v různém provedení za sebou – důkaz kyslíku pomocí doutnající špejle)
Sloní zubní pasta (přehrávač Windows Media Player)
http://www.youtube.com/watch?v=ezsur0L0L1c&feature=player_embedded (Elephant toothpaste, efektní, pro zpříjemnění hodiny)