Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce fenolů s Fe3+

Pomůcky

6 zkumavek, stojánek na zkumavky, zátky, lžička, kapátko

Chemikálie

roztok fenolu, roztok pyrokatecholu, roztok resorcinolu, roztok hydrochinonu, roztok floroglucinolu, roztok pyrogallolu, roztok FeCl3

Postup

Připravte si roztoky jednotlivých fenolů – na špičku malé lžičky látky rozpusťte v 5 ml vody. Poté ke každému roztoku přidejte 3 kapky roztoku chloridu železitého.
Rozpuštěním jednotlivých fenolů ve vodě vzniknou bezbarvé roztoky – pouze pyrokatechol vytvoří nahnědlý roztok. Přikapáváním roztoku chloridu železitého dochází ke změně barvy: fenol – (temně) fialová; pyrokatechol – tmavě zelená až zelenošedá; resorcinol – fialová; hydrochinon – při přikapávání zelená, mění se ihned na oranžovohnědou; floroglucinol – fialová; pyrogallol – hnědá až rezavá.

Princip

Fenoly tvoří s Fe3+ různě zbarvené komplexy. Fenolátové anionty nahrazují vodu v koordinační sféře Fe3+ – vznikají komplexní částice od [Fe(H2O)5(OAr)]2+ po komplexní částice [Fe(OAr)6]3-.


Využití

hydroxyderiváty (fenoly)

Typ pokusu

demonstrační (video-pokus), (laboratorní – dostupnost chemikálií)

Bezpečnost

pracujte v rukavicích, fenoly zapáchají, fenol (toxický, žíravý), pyrokatechol (zdraví škodlivý), resorcinol (zdraví škodlivý), hydrochinon (žíravý, zdraví škodlivý), pyrogallol (zdraví škodlivý), FeCl3 (žíravý)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– pro přípravu roztoků stačí opravdu velmi málo jednotlivých látek – hůře se rozpouští
– u fenolu a pyrokatecholu lze pozorovat velmi temné barvy, stačí tedy pouze 2 kapky roztoku FeCl3, u ostatních 3 kapky – v případě hydrochinonu i více
– pokus názorný, rychlý – ve školních podmínkách lze provést s fenolem a hydrochinonem

Video

http://www.youtube.com/watch?v=povZV0XPCF0&feature=youtu.be (old.studiumchemie.cz, Reakce fenolů s železitými kationty, video bez zvuku s popisky)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PwPXkzKwP1s (Barevné reakce fenolů, použity pouze fenol, hydrochinon, pyrokatechol, resorcinol – barevné změny nejsou v některých případech dobře pozorovatelné, video s komentářem)