Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Pokus s propan-butanem

Pomůcky

kádinka, stojan, křížové svorky, klemy, plechový žlábek (možno vyrobit z alobalu), lihový kahan nebo svíčka, sirky

Chemikálie

propan-butan (náplň do plynového zapalovače)

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Směs propan-butanu se stlačuje, a následně ochlazuje – směs kondenzuje (dochází ke změně skupenství z plynného na kapalné). V tomto stavu se směs plní do tlakových nádob. Po nastříkání kapalného propan-butanu do kádinky se směs začíná ihned vypařovat – lze pozorovat orosení stěn kádinky. 
Směs propan-butanu je bezbarvá, nevidíme ji. Tato směs je těžší než vzduch, tedy putuje po žlábku směrem dolů, kde následně vzplane od svíčky či lihového kahanu. Směs hoří žlutý plamenem – dochází ke spalování na oxid uhličitý a vodu (kterou můžeme pozorovat jako orosenou kádinku v některých případech).

Využití

alkany (vlastnosti)

Typ pokusu

demonstrační

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Propan – butan – nebezpečný, hořlavina, explozivní.

dle GHS:   dle staršího značení:   

Bezpečnost

pozor při vzplanutí – směs velmi rychle vzplane po celém žlábku až ke kádince, o kádinku se ale nepopálíte, s propan-butanem pracujte v dostatečné vzdálenosti od svíčky či kahanu, aby nedošlo k předčasnému vzplanutí – propan (extrémně hořlavý), butan (extrémně hořlavý)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– možno spojit s dalšími pokusy na ukázku vlastností propan-butanu – viz. video (směs propan-butanu se drží nad hladinou vody – má nižší hustotu než voda, proto plave na hladině, směs propan-butanu je také nemísitelná s vodou; směs propan-butanu lze také přelévat z kádinky do kádinky – směs propan-butanu je těžší než vzduch)
– jako plechový žlábek lze použít lišty na hrany stěn, po případě lze jednoduše vyrobit z alobalu – několik vrstev alobalu na sebe
– plyn stříkejte ze zapalovače do kádinky v dostatečné vzdálenosti od svíčky či kahanu – mohlo by dojít k předčasnému vzplanutí
– propan-butan se spaluje velice rychle, takže nedochází k zahřívání kádinky – nehrozí popálení od stěn kádinky

Video

http://www.youtube.com/watch?v=sBsjKAAuTsM (Pokus s propan-butanem, hezké video, vícero pokusů s butanem – možnost pustit jen video, s titulky, se zvukovým doprovodem, stačí využít do 1:20)