Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Nitrocelulosa

Pomůcky

filtrační papír, tužka, štětec, špejle, sirky

Chemikálie

nasycený roztok KNO3

Postup

Na čtverec filtračního papíru nakreslete tužkou spirálu nebo jiný jednoduchý obrazec (jedním tahem, bez kaněk, neuzavřený obrazec). Poznačte si začátek. Poté daný útvar obtáhněte nasyceným roztokem dusičnanu draselného a nechte volně na vzduchu uschnout. Po uschnutí k označenému místu přiložte doutnající špejli.
V místech, kde byl nanesen dusičnan draselný, lze pozorovat hoření papíru.

Princip

Nanesením nasyceného roztoku KNO3 na filtrační papír (celulosu) dojde k výměně –OH skupin za –NO2 skupiny v celulosovém řetězci – k nitraci. Vzniklá nitrocelulosa poté vzplane díky doutnající špejli.
Pozn.: V odkazu Internetové video-databáze chemických pokusů ZF JU – pokus Malování ohněm – lze nalézt u tohoto pokusu jiné vysvětlení – uvádí zde, že hoření filtračního papíru je způsobeno rozkladem dusičnanu draselného – vzniká dusitan draselný a kyslík, a proto papír nasycený roztokem dusičnanu draselného hoří lépe než nenasycený.

Využití

dusíkaté deriváty (nitrocelulosa)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Dusičnan draselný – nebezpečný, může zesílit požár; oxidant.

dle GHS:    dle staršího značení:      

Bezpečnost

dávat pozor při hoření

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – nanesení trvá asi 5 minut, poté je potřeba nechat uschnout filtrační papír (asi 20 minut), poté asi 5 minut na dokončení pokusu

Tipy

– je potřeba nechat zaschnout filtrační papír asi 20 minut – v tomto případě je vhodné například začít pokus na začátku hodiny, poté pokračovat jinou aktivitou, a po 20 minutách vyhodnotit pokus

Video

http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/l%20kotherova/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy II, pokus Malování ohněm, jiné vysvětlení – rozklad dusičnanu draselného a hoření papíru díky kyslíku, přehrávač Windows Media Player)

Alternativní odkazy – nitrocelulosa
http://www.youtube.com/watch?v=06XBpnkOsUE (Nitrocellulose, vzplanutí celulosy v celém objemu najednou, rychlé)
http://www.youtube.com/watch?v=mijY038xfUs (Synthesis and Properties of Nitrocellulose, pokus spíše neprovádět na škole – ukázka výroby a vlastností nitrocelulosy)
http://www.youtube.com/watch?v=csM-s5bhhSY&feature=related (Nitration of Cotton, v angličtině s titulky, hezky popsané – nitrace pomocí nitrační směsi, pouze video, pokus spíše neproveditelný ve škole)