Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Nehořlavý kapesník

Pomůcky

kádinka, kapesník (papír, šátek), chemické kleště, sirky, (kahan)

Chemikálie

C2H5OH, voda

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Ethanol je těkavější než voda, a proto po zapálení hoří páry těkavějšího ethanolu, jelikož se rychleji uvolňují. Páry ethanolu hoří na povrchu kapesníku. Teplo, které se uvolňuje při hoření ethanolu, je pohlcováno vodou. Vrstva vody na povrchu kapesníku se vypařuje, a tím se kapesník ochlazuje. Teplota bavlněných vláken nestoupne na zápalnou teplotu, proto se kapesník nezapálí.

Využití

hydroxyderiváty (alkoholy: ethanol – vlastnosti)

Typ pokusu

demonstrační

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Ethylalkohol – nebezpečný, způsobuje vážné podráždění očí, hořlavina.

dle GHS:   dle staršího značení:   

Bezpečnost

pozor při manipulaci se zapáleným kapesníkem – nepopálit se, nezapálit věci v okolí

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– ethanol – nutno dodržet 50% roztok, nebo poměr ethanol:voda – 1:1, pokud bude v roztoku více vody – směs se nezapálí, pokud bude v roztoku více ethanolu – kapesník shoří
– kapesník nesmí být mastný
– pro vyšší bezpečnost si připravte i větší kádinku se studenou vodou – pro případ, že by kapesník chytnul

Video

http://katedry.osu.cz/kch/zch/pokusy/pokus6/pokus6_soubory/42c1.wmv (Hoření ethanolu – nehořící šátek, video názorné, bez zvuku, přehrávač Windows Media Player)
http://www.youtube.com/watch?v=8o-5IBG_CaM (Gymnázium Špitálská – Oheň, který nepálí, video s komentářem a hudebním doprovodem, pokus s papírovou padesátikorunou do 1:03, poté s papírovou dvoutisícikorunou)
http://www.youtube.com/watch?v=L6KEyKvKS3k (Non-burning Note, video s anglickým komentářem, ukázka hoření bankovky ve směsi ethanol:voda, ale také porovnání s hořením papíru namočeným pouze ve vodě a papíru namočeným pouze v ethanolu, video končí v 3:30)
http://www.youtube.com/watch?v=uVT3BiOQ_fY (Nehořlavý kapesník, video s hudebním doprovodem, s popisky pomůcek, chemikálií, postupu i s vysvětlením)