Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Modrá baňka (Blue Effect)

Pomůcky

kulatá nebo Erlenmayerova baňka (500 ml), zátka, lžička, kopistka (hodinové sklo, váhy)

Chemikálie

pevný NaOH, glukosa, roztok methylenové modři

Postup

5 g NaOH rozpusťte v 500 ml vody. Ve vzniklém roztoku rozpusťte 5 g glukosy a přidejte několik kapek indikátoru methylenové modři. Baňku zazátkujte, dobře promíchejte a nechejte stát v klidu.
Po chvíli se modrý roztok odbarví – po intenzivním protřepání se zase zbarví modře. Celý cyklus lze opakovat vícekrát.

Princip

V baňce dochází k oxidaci redoxního indikátoru – methylenové modři – kyslíkem, který je zde přítomný ve vzduchu nad roztokem. K oxidaci tedy dochází při protřepávání roztoku. Barva se mění z bezbarvé na modrou.
Redukce – a tudíž i odbarvení roztoku – nastává účinkem glukosy, jakožto redukujícího cukru, v zásaditém prostředí hydroxidu sodného.
V baňce se tedy neustále obnovuje rovnováha mezi roztokem obsahujícím glukosu a vzduchem nad roztokem obsahujícím kyslík. Při protřepání dochází k oxidaci indikátoru, tedy ke spotřebování veškerého kyslíku. Po chvíli dochází k redukci indikátoru – tedy uvolnění kyslíku do vzduchu nad roztokem.
Barevný přechod v případě redoxního indikátoru methylenové modři je pouze jeden a to z modré (oxidovaný stav) do bezbarvé (redukovaný stav).

Využití

chemická rovnováha, sacharidy (glukosa – redukční účinky)

Typ pokusu

demonstrační, (laboratorní – velká spotřeba materiálu, efekt je trvající)

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Hydroxid sodný – nebezpečný, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:   dle staršího značení:  

Methylenová modř – nebezpečná, zdraví škodlivý při požití, škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:   dle staršího značení: 

Bezpečnost

NaOH je žíravina – nesahat na pecičky NaOH, při posílání po třídě – pozor, aby žáci na sebe roztok nevylili

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– pokus je spíše znám jako efektní, ale dá se na něm vysvětlit i velmi teoretická věc – jako je chemická rovnováha
– baňka v ,,provozním“ stavu vydrží i dva týdny – a pořád mění své zbarvení – v případě, že baňka již nefunguje, stačí baňku odzátkovat, aby se do ní dostal kyslík a pokus běží dále

Video

http://www.gtgm.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=304:video-zahada-modreho-roztoku&catid=933:chemicke-pokusy&Itemid=141 (Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov – pokus ve stejném provedení jako zde, názorný)
http://chemie.gfxs.cz/index.php?pg=videa&id=15 (Chemie.gfxs.cz – Chemické pokusy, pokus Modrý Efekt – video s mluvením, názorné, rychlé, špatné vysvětlení, nutná instalace přehrávače Quicktime Player)
http://www.youtube.com/watch?v=OeQtQdSFPXU&feature=related (Elementary productions – pokus Blue Bottle, pokus názorný, s anglickými titulky)