Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Identifikace tuků pomocí SUDANu III

Pomůcky

vzorky (vlašské ořechy, mandle, buráky, kešu, sádlo), filtrační papír, nůžky, tužka, pinzeta, velká Petriho miska (na namočení čtverečků vzorků do roztoku SUDANU III), kádinka

Chemikálie

ethanolový roztok SUDANu III, CH3CH2OH

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Lipidy obecně jsou přírodní látky, které jsou rozpustné v nepolárních organických rozpouštědlech díky svému nepolárnímu charakteru (lipofilní charakter), omezeně jsou rozpustné ve vodě – polárních rozpouštědlech (hydrofobní charakter).
SUDAN III je červené azobarvivo, které je rozpustné v tucích a olejích. SUDAN III s tuky a oleji chemicky nereaguje, pouze se v nich rozpouští. SUDAN III je omezeně rozpustný v ethanolu, ve vodě se nerozpouští – používáme ethanolový roztok SUDANu III. Při styku s tuky nebo oleji (v tomto případě ,,mastná skvrna“ na čtverečku filtračního papíru) přechází část barviva SUDAN III z ethanolového roztoku do míst, kde je obsažen tuk či olej. Objevují se červené skvrny. Přebytečné barvivo lze vymýt z okolí mastných skvrn několikanásobným promytím čtverečku filtračního papíru v čistém ethanolu (slabě polární organické rozpouštědlo).

Využití

lipidy (důkaz pomocí SUDANu III)

Typ pokusu

demonstrační (video-pokus)

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Ethylalkohol – nebezpečný, způsobuje vážné podráždění očí, hořlavina.

dle GHS:    dle staršího značení:    

 

 

Bezpečnost

pracujte v rukavicích – SUDAN III (karcinogenní); CH3CH2OH (vysoce hořlavý); po provedení pokusu nekonzumujte použité vzorky

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 15 minut

Tipy

– pokus je nejlepší provést se vzorky potravin – nejlepší pro pokus jsou vlašské ořechy, mandle, buráky, kešu, slunečnicová semínka, případně i máslová sušenka
– po celý pokus pracujte v rukavicích
– čtvereček filtračního papíru nechte v roztoku SUDANu III ponořený cca 2 minuty, poté jej ponořte do kádinky s ethanolem a do roztoku SUDANu III vložte další vzorek, v kádince s ethanolem občas zamelte pinzetou se čtverečkem filtračního papíru, aby došlo k vymytí barviva – po 2 minutách jej vyndejte a do ethanolu ponořte další vzorek (tato doba stačí na vymytí přebytečného barviva SUDANu III ze čtverečku filtračního papíru)

Video

http://www.youtube.com/watch?v=QuHAzMBwDgU (old.studiumchemie.cz, Identifikace tuků pomocí SUDANu III, video bez zvuku)
http://www.youtube.com/watch?v=MGqY3ZU0t4A (GYMKH DUM – Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora, Důkaz lipidů pomocí činidla Sudan III, pokus s titulky, s hudebním doprovodem)