Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Hoření Mg s přikápnutím vody

Pomůcky

trojnožka, azbestová síťka, kahan, sirky, chemické kleště, střička s vodou

Chemikálie

Mg hobliny, Mg páska

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Hořčík reaguje s dusíkem a kyslíkem ze vzduchu – dochází ke vzniku oxidu hořečnatého a nitridu hořečnatého. Hořčík hoří velmi jasným plamenem.


Pokud přikápnete k hořícímu hořčíku vodu ze střičky, nedojde k uhašení plamene, ale naopak se podpoří hoření hořčíku. Tento jev je způsoben tím, že plamen při hoření hořčíku má tak vysokou teplotu, při které dochází k rozkladu vody na vodík a kyslík. Kyslík podporuje hoření, tudíž plamen se rozhoří ještě více.
,     
Zároveň zde dochází také k reakci, kdy rozžhavený hořčík velice snadno redukuje vodu – odebírá jí kyslík. Vzniká oxid hořečnatý, potažmo i hydroxid hořečnatý.
,     
Ve všech případech vzniká také vodík, který je hořlavý.

Využití

kovy alkalických zemin (hořčík – sloučeniny: MgO)

Typ pokusu

demonstrační

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Bezpečnost

použít ochranné pomůcky (brýle nebo obličejový štít), nedívat se přímo do jasného plamene, vodu ze stričky přikapávat opatrně

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– pokus spíše efektní
– vodu ze střičky lze přikapávat několikrát

Video

http://www.youtube.com/watch?v=EYDXwMolOR0 (old.studiumchemie.cz, Hoření Mg s přikápnutím vody, video bez zvuku)