Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Hasicí přístroj (Reakce HCl s jedlou sodou)

Pomůcky

odsávací baňka (250 ml) s gumovou zátkou, lžička, tyčinka, saponát, zkumavka (pro vložení do odsávací baňky)

Chemikálie

pevný NaHCO3, konc. HCl

Postup

Do odsávací baňky napusťte asi do třetiny vodu z vodovodu. Poté přisypávejte jedlou sodu (hydrogenuhličitan sodný), dokud se nepřestane rozpouštět (vzniká nasycený roztok). Poté přidejte asi 1 ml saponátu. Do odsávací baňky následně vložte zkumavku s koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou tak, aby se opřela o stěnu odsávací baňky a aby ústí zkumavky bylo nad hladinou roztoku hydrogenuhličitanu sodného. Baňku uzavřete gumovou zátkou a překlopte ji dnem vzhůru. Bočním vývodem odsávací baňky miřte do umyvadla nebo velké nádoby.
Po překlopení z bočního vývodu stříká pěna.

Princip

Při překlopení se ze zkumavky vylije koncentrovaná kyselina chlorovodíková, která reaguje s hydrogenuhličitanem sodným za vývoje plynu – oxidu uhličitého. Dochází k napěnění saponátu, následně stříká pěna ven z odsávací baňky.

Využití

acidobazické reakce, halogeny (chlór – kyselina chlorovodíková), tetrely (uhlík – sloučeniny: jedlá soda NaHCO3), alkalické kovy (sodík – sloučeniny: jedlá soda NaHCO3)

Typ pokusu

demonstrační

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Kyselina chlorovodíková – nebezpečná, může způsobit podráždění dýchacích cest, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:   dle staršího značení:   

Bezpečnost

dbejte bezpečnosti při práci s koncentrovanou HCl (žíravá), pozor na tlak vznikajícího plynu – zátka může vystřelit (používejte gumovou zátku, ne skleněnou)

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– pro nasycený roztok je třeba cca 6 velkých lžiček jedlé sody
– rozpustnost NaHCO3 ve vodě je 10 g ve 100 ml vody (při 20 °C), tedy pokud se použije 1 l odsávací baňka na 300 ml je potřeba 30 g jedlé sody, na 0,5 l odsávací baňku se poté použije 160 ml vody – tedy 16 g jedlé sody
– zkumavka musí být dostatečně velká – musí se vejít do odsávací baňky, nesmí se ale ponořit pod hladinu nasyceného roztoku NaHCO3
– pozor na zpříčení zkumavky tak, že by ucpala boční vývod
– pokus nejlépe provádět u umyvadla
– POZOR: tlak plynu může být tak velký, že zátka může vystřelit, povolit – pěna uniká poté i ústím odsávací baňky, používejte gumovou zátku, nikoliv skleněnou
– efekt je krátký – trvá asi 20 sekund

Video

https://www.youtube.com/watch?v=CcsIbg4cwt4 (old.studiumchemie.cz, Hasicí přístroj, video bez zvuku)