Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Gumový medvídek v chlorečnanu

Pomůcky

stojan, křížová svorka, klema, miska s pískem, zkumavka (starší), kahan, sirky, pinzeta, (nožík)

Chemikálie

pevný KClO3, gumový medvídek

Postup

Do zkumavky nasypte chlorečnan draselný do výšky 1 až 2 cm. Zkumavku následně zahřívejte až dojde k roztavení chlorečnanu draselného. Poté do taveniny vhoďte gumového medvídka (v případě použití menší zkumavky je nutné gumového medvídka rozpůlit, aby propadnul až na dno zkumavky).
Po vhození gumového medvídka do zkumavky dojde k prudké reakci se světelným efektem, možno pozorovat částečné fialové zbarvení.

Princip

Chlorečnan draselný je silné oxidační činidlo, které prudce reaguje s organickými látkami – dojde k bouřlivé reakci (oxidaci – v tomto případě gumového medvídka) doprovázené světelným efektem. Gumový medvídek je složen převážně z želatiny a sacharidů, tedy organických látek. Částečné fialové zbarvení je způsobeno přítomností K+.

Využití

analýza (rozklad); exotermické reakce – chemický děj, termochemie; halogeny (chlor – vlastnosti chlorečnanů), sacharidy, proteiny (želatina)

Typ pokusu

demonstrační

Bezpečnost

pokus lépe provádět v digestoři nebo ve větrané místnosti, použít ochranné pomůcky (štít, brýle), KClO3 nesmí přijít do styku s organickou látkou – KClO3 (oxidující)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– zkumavka nemusí být čistá, ale nesmí být znečištěna organickými zbytky, je vhodné používat starší zkumavky, hrozí, že se roztaví a dno odpadne – použít pod zahřívanou zkumavku misku s pískem
– zahřívání KClO3 trvá cca 5 minut
– medvídka je vhodné rozporcovat – celý se do zkumavky nevejde, nepropadne až na dno, poté horší manipulace
– vlastní světelný efekt trvá 1 – 2 minuty, někdy dochází dokonce k soptění
– pokus známý jako Smrt gumového medvídka – pro menší žáky možno doplnit výkladem o ,,usmrcení“ medvídka

Video

http://netexperimente.de/chemie/3.html (Gummibärchenhölle – gumový medvídek v chlorečnanu, možno přehrát na http://www.youtube.com/watch?v=3ZoiWYKzHIo&feature=youtu.be)
http://www.experimentalchemie.de/versuch-011.htm (Gumový medvídek v chlorečnanu, pokus rychlý, přehrávač Windows Media Player nebo Quictime Player)
http://www.youtube.com/watch?v=txkRCIPSsjM (Potassium Chlorate and Gummy Bear, pokus rychlý, video se zvukem)
http://www.youtube.com/watch?v=bXScgXleLX8 (Gummi Bear Dropped Into Potassium Chlorate, pokus velmi rychlý, s anglickým komentářem)
http://www.youtube.com/watch?v=7Xu2YZzufTM (“Gummy Bear Experiment” with molten Potassium chlorate, pokus názorný, s anglickým komentářem, na začátku varování – pustit od 0:24)