Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Gumový medvídek v chlorečnanu

Pomůcky

stojan, křížová svorka, klema, miska s pískem, zkumavka (starší), kahan, sirky, pinzeta, (nožík)

Chemikálie

pevný KClO3, gumový medvídek

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Chlorečnan draselný je silné oxidační činidlo, které prudce reaguje s organickými látkami – dojde k bouřlivé reakci (oxidaci – v tomto případě gumového medvídka) doprovázené světelným efektem. Gumový medvídek je složen převážně z želatiny a sacharidů, tedy organických látek. Částečné fialové zbarvení je způsobeno přítomností K+.

Využití

analýza (rozklad); exotermické reakce – chemický děj, termochemie; halogeny (chlor – vlastnosti chlorečnanů), sacharidy, proteiny (želatina)

Typ pokusu

demonstrační

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Chlorečnan draselný – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování,  toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:  dle staršího značení:    

Bezpečnost

pokus lépe provádět v digestoři nebo ve větrané místnosti, použít ochranné pomůcky (štít, brýle), KClO3 nesmí přijít do styku s organickou látkou – KClO3 (oxidující)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– zkumavka nemusí být čistá, ale nesmí být znečištěna organickými zbytky, je vhodné používat starší zkumavky, hrozí, že se roztaví a dno odpadne – použít pod zahřívanou zkumavku misku s pískem
– zahřívání KClO3 trvá cca 5 minut
– medvídka je vhodné rozporcovat – celý se do zkumavky nevejde, nepropadne až na dno, poté horší manipulace
– vlastní světelný efekt trvá 1 – 2 minuty, někdy dochází dokonce k soptění
– pokus známý jako Smrt gumového medvídka – pro menší žáky možno doplnit výkladem o ,,usmrcení“ medvídka

Video

http://netexperimente.de/chemie/3.html (Gummibärchenhölle – gumový medvídek v chlorečnanu, možno přehrát na http://www.youtube.com/watch?v=3ZoiWYKzHIo&feature=youtu.be)
http://www.experimentalchemie.de/versuch-011.htm (Gumový medvídek v chlorečnanu, pokus rychlý, přehrávač Windows Media Player nebo Quictime Player)
http://www.youtube.com/watch?v=txkRCIPSsjM (Potassium Chlorate and Gummy Bear, pokus rychlý, video se zvukem)
http://www.youtube.com/watch?v=bXScgXleLX8 (Gummi Bear Dropped Into Potassium Chlorate, pokus velmi rychlý, s anglickým komentářem)
http://www.youtube.com/watch?v=7Xu2YZzufTM („Gummy Bear Experiment“ with molten Potassium chlorate, pokus názorný, s anglickým komentářem, na začátku varování – pustit od 0:24)