Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Faraonovi hadi

Pomůcky

miska s pískem (popelem, Cr2O3), filtrační papír, lžička, kapátko nebo pipeta, špejle, sirky

Chemikálie

sacharosa (cukr – krupice), pevný NaHCO3 (jedlá soda), C2H5OH

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Zapálením směsi dochází k hoření ethanolu, který se spaluje na oxid uhličitý a vodu. Touto reakcí se uvolňuje teplo.

Jedlá soda (hydrogenuhličitan sodný) se za tepla rozkládá za vzniku uhličitanu sodného a oxidu uhličitého.

Cukr (sacharosa) za tepla karamelizuje, karamel na vzduchu ihned tuhne a vznikající oxid uhličitý jej vyplňuje, a tím se tvoří těla ,,hadů“.

Využití

analýza (rozklad), tetrely (uhlík – sloučeniny: NaHCO3), alkalické kovy (sodík – sloučeniny: NaHCO3), sacharidy (sacharosa – karamelizace)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Ethylalkohol – nebezpečný,  způsobuje vážné podráždění očí, hořlavina.

dle GHS:  dle staršího značení:     

Bezpečnost

Experiment smí provádět pouze odborně způsobilá osoba!; je nezbytný dohled (a značná pozornost) při zapalování směsi, pracovat ve větraném prostoru nebo digestoři, kovová miska je horká – pozor na popálení, C2H5OH (vysoce hořlavý)

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 15 minut

Tipy

– jako materiál do misky lze použít oxid chromitý, který vzniká rozkladem dichromanu amonného (pokus Sopka) – na tomto podkladu pokus funguje vždy, na písku občas ,,Faraonovi hadi“ začnou kypět, ale po chvíli reakce přestane, můžete také použít namleté dřevěné uhlí 
– po ukončení pokusu lze oxid chromitý či písek uschovat a použít při dalším pokusu
– je vhodné použít cukr krystalový – a v třecí misce jej rozetřít, pokus v tomto případě běží nejlépe, s nerozetřeným krystalovým cukrem ,,rostou“ hadi pomaleji, moučkový cukr není moc vhodný – obsahuje protihrudkující látky, nemusí vždy fungovat
– nejprve vzniká mnoho malých ,,hadů“, které se následně spojí do jednoho velkého
– pro urychlení růstu hada lze také použít směs v objemovém poměru 9:2 (cukr:NaHCO3)
– pokud necháte ,,hada“ dojet až do konce, zreaguje všechen NaHCO3 a cukr zkaramelizuje – poté je úklid velmi snadný, pouze stačí vyhodit ,,hada“ na misce s pískem či Cr2O3 nezůstanou žádné nečistoty
– pracujte v digestoři nebo ve větraném prostoru

– do směsi přidávejte jen nezbytné množství ethanolu, buďte maximálně opatrní, nikdy nepřidávejte ethanol při hoření směsi a nebo v případě, že je směs horká či je v blízkosti nějaký iniciační zdroj

Postup

Video pro tento pokus je dostupné jen pro registrované učitele.