Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Faraonovi hadi

Pomůcky

miska s pískem (popelem, Cr2O3), filtrační papír, lžička, kapátko nebo pipeta, špejle, sirky

Chemikálie

sacharosa (cukr – krupice), pevný NaHCO3 (jedlá soda), C2H5OH

Postup

!!! Bezpečnostní upozornění !!! Pokus může být při nesprávním provedení nebezpečný, hrozí riziko požáru či popálení!

Do misky nasypte písek (případně popel nebo oxid chromitý) a udělejte v něm důlek. Na papíru promíchejte sacharosu (cukr – krupice) s hydrogenuhličitanem sodným (jedlá soda) v objemovém poměru 9:1 (malé lžičky). Poté 3 velké lžičky směsi vsypte do důlku. Písek okolo směsi cukru a jedlé sody důkladně rovnoměrně ovlhčete 15 ml ethanolu. Směs zapalte špejlí.
Po chvíli od zapálení lze pozorovat vznik černého hada, který roste z důlku. Lze také cítit karamelovou vůni.

Princip

Zapálením směsi dochází k hoření ethanolu, který se spaluje na oxid uhličitý a vodu. Touto reakcí se uvolňuje teplo.

Jedlá soda (hydrogenuhličitan sodný) se za tepla rozkládá za vzniku uhličitanu sodného a oxidu uhličitého.

Cukr (sacharosa) za tepla karamelizuje, karamel na vzduchu ihned tuhne a vznikající oxid uhličitý jej vyplňuje, a tím se tvoří těla ,,hadů“.

Využití

analýza (rozklad), tetrely (uhlík – sloučeniny: NaHCO3), alkalické kovy (sodík – sloučeniny: NaHCO3), sacharidy (sacharosa – karamelizace)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Bezpečnost

dohled při zapalování směsi, pracovat ve větraném prostoru nebo digestoři, kovová miska je horká – pozor na popálení, C2H5OH (vysoce hořlavý), dodržujte bezpečnou vzdálenost, etanol nedolévejte, dokud je směs horká, hrozí vznik požáru nebo popálenin při nedodržení bezpečné vzdálenosti

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 15 minut

Tipy

– jako materiál do misky lze použít oxid chromitý, který vzniká rozkladem dichromanu amonného (pokus Sopka) – na tomto podkladu pokus funguje vždy, na písku občas ,,Faraonovi hadi“ začnou kypět, ale po chvíli reakce přestane, můžete také použít namleté dřevěné uhlí 
– po ukončení pokusu lze oxid chromitý či písek uschovat a použít při dalším pokusu
– je vhodné použít cukr krystalový – a v třecí misce jej rozetřít, pokus v tomto případě běží nejlépe, s nerozetřeným krystalovým cukrem ,,rostou“ hadi pomaleji, moučkový cukr není moc vhodný – obsahuje protihrudkující látky, nemusí vždy fungovat
– ethanolem ze střičky stačí dvakrát obkroužit hromádku směsi cukru a jedlé sody, a poté zapálit
– nejprve vzniká mnoho malých ,,hadů“, které se následně spojí do jednoho velkého
– pro urychlení růstu hada lze také použít směs v objemovém poměru 9:2 (cukr:NaHCO3)
– pokud necháte ,,hada“ dojet až do konce, zreaguje všechen NaHCO3 a cukr zkaramelizuje – poté je úklid velmi snadný, pouze stačí vyhodit ,,hada“ na misce s pískem či Cr2O3 nezůstanou žádné nečistoty
– pracujte v digestoři nebo ve větraném prostoru

Video

http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/l%20kotherova/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy II, pokus Faraonovi hadi, video sestříhané, bez zvuku s popisky, přehrávač Windows Media Player)
http://www.youtube.com/watch?v=LF3ff-YYf1U (Faraonovi Hadi, na začátku videa slovní popis pokusu a s vysvětlení, poté s hudebním doprovodem)
http://www.youtube.com/watch?v=3nGF6Ye3DPg (Faraonovi hadi, video bez zvuku, krátké, použit Cr2O3)
http://chemie.gfxs.cz/index.php?pg=videa&id=5 (Chemie.gfxs.cz – Chemické pokusy, pokus Faraonovi hadi I, video s komentářem, použito dřevěné uhlí, poměr sacharosa:špatně ,,Na2CO3“ – 10:1)