Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Faraonovi hadi

Pomůcky

miska s pískem (popelem, Cr2O3), filtrační papír, lžička, kapátko nebo pipeta, špejle, sirky

Chemikálie

sacharosa (cukr – krupice), pevný NaHCO3 (jedlá soda), C2H5OH

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Zapálením směsi dochází k hoření ethanolu, který se spaluje na oxid uhličitý a vodu. Touto reakcí se uvolňuje teplo.

Jedlá soda (hydrogenuhličitan sodný) se za tepla rozkládá za vzniku uhličitanu sodného a oxidu uhličitého.

Cukr (sacharosa) za tepla karamelizuje, karamel na vzduchu ihned tuhne a vznikající oxid uhličitý jej vyplňuje, a tím se tvoří těla ,,hadů“.

Využití

analýza (rozklad), tetrely (uhlík – sloučeniny: NaHCO3), alkalické kovy (sodík – sloučeniny: NaHCO3), sacharidy (sacharosa – karamelizace)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Ethylalkohol – nebezpečný,  způsobuje vážné podráždění očí, hořlavina.

dle GHS:  dle staršího značení:     

Bezpečnost

dohled při zapalování směsi, pracovat ve větraném prostoru nebo digestoři, kovová miska je horká – pozor na popálení, C2H5OH (vysoce hořlavý)

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 15 minut

Tipy

– jako materiál do misky lze použít oxid chromitý, který vzniká rozkladem dichromanu amonného (pokus Sopka) – na tomto podkladu pokus funguje vždy, na písku občas ,,Faraonovi hadi“ začnou kypět, ale po chvíli reakce přestane, můžete také použít namleté dřevěné uhlí 
– po ukončení pokusu lze oxid chromitý či písek uschovat a použít při dalším pokusu
– je vhodné použít cukr krystalový – a v třecí misce jej rozetřít, pokus v tomto případě běží nejlépe, s nerozetřeným krystalovým cukrem ,,rostou“ hadi pomaleji, moučkový cukr není moc vhodný – obsahuje protihrudkující látky, nemusí vždy fungovat
– ethanolem ze střičky stačí dvakrát obkroužit hromádku směsi cukru a jedlé sody, a poté zapálit
– nejprve vzniká mnoho malých ,,hadů“, které se následně spojí do jednoho velkého
– pokud had již moc neroste, příčinou bývá, že dochází ethanol, který lze ovšem v průběhu pokusu doplňovat (nejlépe ze střičky)
– pro urychlení růstu hada lze také použít směs v objemovém poměru 9:2 (cukr:NaHCO3)
– pokud necháte ,,hada“ dojet až do konce, zreaguje všechen NaHCO3 a cukr zkaramelizuje – poté je úklid velmi snadný, pouze stačí vyhodit ,,hada“ na misce s pískem či Cr2O3 nezůstanou žádné nečistoty
– pracujte v digestoři nebo ve větraném prostoru

Video

http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/l%20kotherova/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy II, pokus Faraonovi hadi, video sestříhané, bez zvuku s popisky, přehrávač Windows Media Player)
http://www.youtube.com/watch?v=LF3ff-YYf1U (Faraonovi Hadi, na začátku videa slovní popis pokusu a s vysvětlení, poté s hudebním doprovodem)
http://www.youtube.com/watch?v=3nGF6Ye3DPg (Faraonovi hadi, video bez zvuku, krátké, použit Cr2O3)
http://chemie.gfxs.cz/index.php?pg=videa&id=5 (Chemie.gfxs.cz – Chemické pokusy, pokus Faraonovi hadi I, video s komentářem, použito dřevěné uhlí, poměr sacharosa:špatně ,,Na2CO3“ – 10:1)