Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Důkaz vitamínu C pomocí FeCl3

Pomůcky

3 zkumavky, stojan na zkumavky, kapátka

Chemikálie

roztok vitamínu C (Celaskon – 2 tablety rozpustit ve 100 ml vody), citrusová šťáva, ovocná limonáda, roztok FeCl3, červená krevní sůl (hexakyanoželezitan draselný) K3[FeIII(CN)6]

Postup

Do 3 zkumavek nalijte 5 ml roztoku vitamínu C (Celaskonu), citrusové šťávy a ovocné limonády. Do všech zkumavek přidejte 1 ml roztoku chloridu železitého a zamíchejte. Poté do každé zkumavky přikápněte pár kapek roztoku hexakyanoželezitanu draselného (červené krevní soli) a opět zamíchejte.
Ve zkumavkách, kde je obsažena kyselina askorbová, dochází k barevné reakci – lze pozorovat vznik tmavě modré sraženiny.

Princip

Kyselina askorbová reaguje s FeCl3 za vzniku kyseliny dehydroaskorbové, přičemž železité kationty se redukují na železnaté. Fe2+ můžeme dokázat reakcí s červenou krevní solí, kdy vzniká tmavě modrá sraženina (Pozn. – viz Tipy, triky).

Využití

d-prvky (sloučeniny Fe), sacharidy, vitamíny (důkaz vitamínu C)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Chlorid železitý – nebezpečný, způsobuje vážné poškození očí, zdraví škodlivý při požití, dráždí kůži.

dle GHS:    dle staršího značení:   

Bezpečnost

nekonzumovat použité roztoky nápojů

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– v případě ovocné limonády (koupená nejlevnější v Albertovi) bylo zbarvení trošku nazelenalé
– pokus běží hezky, je rychlý, názorný
Pozn. – berlínská a Turnbullova modř: dříve byla sraženina vznikající reakcí Fe3+ s K4[FeII(CN)6] nazývána berlínská modř (složení ), sraženina vzniklá reakcí Fe2+ s K3[FeIII(CN)6] se nazývala Turnbullova modř (složení: ), dříve se uvažovalo, že se jedná o dvě různé sloučeniny; analýzou obou dvou sloučenin bylo zjištěno, že se jedná o jednu a tu samou látku – předpokládá se, že FeII se taktéž komplexuje a dochází ke vzniku stejné molekuly v obou dvou případech –  , která se označuje jako berlínská modř (dnes se tedy předpokládá, že obě dvě sloučeniny mají stejné složení)

Video

Důkaz vitamínu C (vzorky Celaskon, šťáva a pomerančová limonáda, video se zvukem)