Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Důkaz uhličitanů pomocí HCl

Pomůcky

zkumavky nebo Petriho misky, (stojan na zkumavky), kapátko, špejle, sirky

Chemikálie

zř. HCl, uhličitany – různé druhy (vápenec, mramor, dlaždičky, perla, ulita, malta, kotelní kámen, NaHCO3 – jedlá soda)

Postup

Do zkumavky nebo na Petriho misku dejte kousek látky obsahující uhličitan – vápenec, kousek dlaždičky, maltu, jedlou sodu apod. – a přikápněte na ně zředěnou kyselinu chlorovodíkovou.
Po přikápnutí jde slyšet šumění – ve zkumavce lze provést důkaz oxidu uhličitého. Přiložte hořící špejli do zkumavky – špejle zhasne.

Princip

Uhličitany reagují s kyselinou chlorovodíkovou za vzniku oxidu uhličitého a vody. Oxid uhličitý můžeme dokázat hořící špejlí, která zhasne – CO2 nepodporuje hoření.

Využití

halogeny (chlor – sloučeniny: HCl), tetrely (důkaz uhličitanů)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Kyselina chlorovodíková – nebezpečná, může způsobit podráždění dýchacích cest, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:   dle staršího značení:      

Bezpečnost

zř. HCl je dráždivá – dát pozor, aby se jí případně žáci nepotřísnili, v případě většího kusu materiálu (mramor, dlaždičky) dbát, aby po sobě žáci neházeli vzorky

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– pro srovnání je možno použít i třeba jiný nerost či horninu, které neobsahují uhličitan
– lépe použít i netradiční materiály (dlaždičky, maltu, ulitu), aby si žáci uvědomili, kde všude se uhličitany nacházejí

Video

http://www.youtube.com/watch?v=bOXyC4kWwd0 (CaCO3 + HCl, s vysvětlením v polštině – podobné jako předchozí)