Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Důkaz škrobu

Pomůcky

Petriho misky, zkumavka, stojan na zkumavky, kapátko, vzorky potravin – rajče, kečup, kousek pečiva, jablko, jogurt, mléko, kuřecí salám, papír – kancelářský a filtrační, po případě něco dalšího, co mají žáci k svačině

Chemikálie

Lugolův roztok (roztok I2 v KI)

Postup

Na každý vzorek na Petriho misce kápněte kapku Lugolova roztoku.
Po chvíli dochází u potravin, které obsahují škrob, ke změně zbarvení – objeví se modrofialové až modročerné zabarvení.

Princip

Škrob je složen ze dvou složek – α-amylosy a amylopektinu. α-Amylosa je barvitelná pomocí Lugolova roztoku, jelikož jód proniká do struktury šroubovice a zde se váže – můžeme tedy pozorovat charakteristické modré zbarvení.
V následujících potravinách je přítomný škrob (důkaz pomocí Lugolova roztoku – modré zbarvení): kečup, kousek pečiva, jogurt (záleží na druhu), kuřecí salám (podle toho, kde koupený), kancelářský papír.
V rajčeti, jablku, mléku a filtrační papíře jsme škrob nedokázali.
V případě kancelářského papíru jsme škrob dokázali – používá se jako plnidlo. Ve filtračním papíru jsme škrob nedokázali, je tedy tvořen pouze celulosou.

Využití

halogeny (jód – Lugolův roztok), sacharidy (důkaz škrobu v potravinách)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Jod – nebezpečný, může způsobit podráždění dýchacích cest, dráždí kůži, způsobuje vážné podráždění očí, způsobuje , škození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování, vysoce toxický pro vodní organismy.

dle GHS:   dle staršího značení:   

Jodid draselný – nebezpečný, způsobuje poškození gastro-intestinálního systému (orálně), štítné žlázy při prodloužené nebo opakované expozici.

dle GHS:   dle staršího značení:

Bezpečnost

potraviny použité v pokusu dále nekonzumovat

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– je dobré vzít různé vzorky potravin – člověk pozná, co v nich opravdu je…
– u jogurtu a kuřecího salámu záleží na kvalitě – na příklad u jogurtů je rozdíl mezi Dobrou cenou – se škrobem a Activií (kde ale trošku typické zbarvení pro škrob je také pozorovatelné), to samé platí i o salámu – záleží, kde ho člověk koupí a jak je kvalitní
– zbarvení se většinou jeví spíše jako temně černé, po ,,zakvedlání“ s danou potravinou s Lugolovým roztokem lze na okraji skvrny dobře pozorovat modré zabarvení v případě pozitivní reakce
– pokus se nemusí provádět na Petriho miskách, lze použít na příklad víčka od sklenic
– nejnáročnější na pokusu je shromáždění všech různých potravin

Video

Důkaz škrobu (různé vzorky potravin, video s titulky)
http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/biochem/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Biochemie, pokus Důkaz škrobu v bramboru – brambor a jablko, přehrávač Windows Media Player)
http://www.youtube.com/watch?v=mYbjJAFT1aE&feature=player_embedded (Důkaz škrobu, nikoliv v potravinách, nýbrž pouze čistého škrobu, video s titulky)