Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Důkaz peptidové vazby (Biuretová reakce)

Pomůcky

Petriho misky, zkumavky, stojan na zkumavky, kapátko, mléko, vařený bílek, ovesné vločky, nabobtnalé sojové maso, pečivo, kuřecí šunka, bílý jogurt, pomazánkové máslo (další potraviny)

Chemikálie

směs voda:ethanol – 1:1, Fehlingovo činidlo (Fehlingovo činidlo I – roztok CuSO4∙5H2O; Fehlingovo činidlo II – vinan sodno-draselný (Seignettova sůl), NaOH)

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Při přikápnutí Fehlingova činidla k potravinám, které obsahují bílkoviny, dochází k reakci mezi Cu2+ a peptidovou vazbou –CO–NH– za vzniku komplexu Cu2+ a dané bílkoviny. Vzniklý komplex je barevný – fialový.

Využití

d-prvky (sloučeniny Cu), proteiny (důkaz peptidové vazby)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Fehling I – roztok síranu měďnatého (skalice modrá) – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, dráždí kůži, způsobuje vážné poškození očí, vysoce toxický pro vodní organismy.

dle GHS:   dle staršího značení:   

Fehling II – vínan draselno-sodný – není nebezpečný.

 – hydroxid sodný – nebezpečný, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:   dle staršího značení:   

Ethylalkohol – nebezpečný,  způsobuje vážné podráždění očí, hořlavina.

dle GHS:   dle staršího značení:  

Bezpečnost

při přípravě Fehlingova roztoku II se pracuje s NaOH – žíravina, žáci nesmí pracovat s koncentrovanými roztoky zásad

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– časově nejnáročnější fází je sehnání vzorků a jejich příprava
-ve všech případech dokážeme peptidovou vazbu – v případě mléka, bílého jogurtu, kuřecí šunky téměř ihned, v případě pečiva změna zbarvení trvá trochu déle (do 5 minut)

Postup

Video pro tento pokus je dostupné jen pro registrované učitele.