Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Důkaz peptidové vazby (Biuretová reakce)

Pomůcky

Petriho misky, zkumavky, stojan na zkumavky, kapátko, mléko, vařený bílek, ovesné vločky, nabobtnalé sojové maso, pečivo, kuřecí šunka, bílý jogurt, pomazánkové máslo (další potraviny)

Chemikálie

směs voda:ethanol – 1:1, Fehlingovo činidlo (Fehlingovo činidlo I – roztok CuSO4∙5H2O; Fehlingovo činidlo II – vinan sodno-draselný (Seignettova sůl), NaOH)

Postup

Pečivo či obilné vločky nasypte na Petriho misku či do zkumavky a zalijte směsí voda:ethanol – 1:1. Promíchejte a přidejte 1 ml Fehlingova činidla, které si připravte slitím stejných objemů Fehlingova činidla I a II – stačí připravit ve výsledném objemu 5 ml. Ostatní vzorky (mléko, vařený bílek, šunka, bílý jogurt) dejte na Petriho misky a přikápněte Fehlingovo činidlo.
Ve všech případech se po pár minutách objeví fialové zbarvení.

Princip

Při přikápnutí Fehlingova činidla k potravinám, které obsahují bílkoviny, dochází k reakci mezi Cu2+ a peptidovou vazbou –CO–NH– za vzniku komplexu Cu2+ a dané bílkoviny. Vzniklý komplex je barevný – fialový.

Využití

d-prvky (sloučeniny Cu), proteiny (důkaz peptidové vazby)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Bezpečnost

při přípravě Fehlingova roztoku II se pracuje s NaOH – žíravina, žáci nesmí pracovat s koncentrovanými roztoky zásad

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– časově nejnáročnější fází je sehnání vzorků a jejich příprava
-ve všech případech dokážeme peptidovou vazbu – v případě mléka, bílého jogurtu, kuřecí šunky téměř ihned, v případě pečiva změna zbarvení trvá trochu déle (do 5 minut)

Video

Biuretová reakce (vzorky – pečivo, šunka, bílek, mléko, bílý jogurt, video s titulky)
http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/biochem/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Biochemie, pokus Biuretová reakce, pokus s mlékem a bílkem, přehrávač Windows Media Player)
http://netexperimente.de/chemie/98.html (Biuretová reakce – bílek, názorné)