Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Důkaz dusíku v bílkovinách

Pomůcky

zkumavka, stojánek na zkumavky, držák na zkumavky, kahan, sirky

Chemikálie

roztok vaječného bílku, zř. NaOH, univerzální indikátorové papírky

Postup

Do zkumavky dejte 2 ml roztoku vaječného bílku, přidejte 2 ml zředěného roztoku hydroxidu sodného. Zkumavku následně zahřívejte nad plamenem kahanu k varu. K ústí zkumavky přiložte navlhčený univerzální indikátorový papírek.
Po přiložení navlhčeného univerzálního indikátorového papírku k ústí zahřívané zkumavky se objeví modré zbarvení.

Princip

Tepelným rozkladem bílkovin, které jsou složeny z aminokyselin, se uvolňuje část dusíku vázaného v aminokyselinách (skupina –NH2) ve formě amoniaku NH3. Amoniak je rozpustný ve vodě (tvoří amonné kationty a hydroxidové anionty), ale velmi málo v zásaditých roztocích. Proto uniká jako plyn, který lze dokázat pomocí navlhčeného univerzálního indikátorového papírku, který zmodrá.

Využití

proteiny – důkaz dusíku v bílkovinách

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Hydroxid sodný – nebezpečný, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:    dle staršího značení:    

 

Bezpečnost

pozor na vypěnění roztoku při zahřívání, pracujete se zředěným NaOH (žíravý)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– roztok bílku – připravte naředěním bílku vodou (z vodovodu či destilovanou) nebo 0,5% roztokem NaCl v poměru 1:1 – s oběma roztoky pokus funguje, u tohoto pokusu stačí použít roztok bílku naředěný vodou, případně můžete použít neředěný vaječný bílek
– zředěný roztok NaOH přidávejte opatrně, abyste se nedotýkali stěn zkumavky – důkaz navlhčeným indikátorovým papírkem by nebyl objektivní (při doteku stěny zkumavky byste dokázali hydroxid sodný a ne unikající amoniak)
– pokud budou stěny potřísněny NaOH, vsunujte velmi opatrně navlhčený univerzální indikátorový papírek do zkumavky, abyste se nedotkli stěn
– zkumavku s roztokem trvá zahřát k varu cca 2 minuty, dávejte pozor, aby vám nevypěnila
– až roztok přivedete k varu, teprve zasuňte do horní části zkumavky navlhčený indikátorový papírek – zbarvení je pozorovatelné ihned
Alternativa: pokus lze provést se sušeným bílkem (přípravek pro nárůst svalové hmoty, dá se sehnat v obchodech se sportovní výživou, cena se pohybuje okolo 100 Kč – 250 g), pokus ale velmi zdlouhavý
          – malou lžičku bílkoviny (sušeného bílku) vpravte do zkumavky a rozpusťte ve 2 ml destilované vody, přidejte několik kapek koncentrované kyseliny sírové a opatrně zahřívejte 1 až 2 minuty nad kahanem
          – po ochlazení přidejte 2 ml zředěného (20%) roztoku hydroxidu sodného – výsledná reakce musí být zásaditá, zkumavku zahřívejte nad kahanem a k ústí přiložte navlhčený univerzální indikátorový papírek

Video

http://www.youtube.com/watch?v=UlWHi2kHptk (old.studiumchemie.cz, Důkaz dusíku v bílkovinách, video bez zvuku)
http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/biochem/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Biochemie, pokus Důkaz dusíku v bílkovinách – video bez zvuku, přehrávač Windows Media Player)