Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Důkaz cholesterolu (Salkowského test)

Pomůcky

malá zkumavka, stojánek na zkumavky, kapátka

Chemikálie

5% chloroformový roztok s obsahem cholesterolu (např.: másla, sádla, olejů) nebo chloroformový extrakt vaječného žloutku, konc. H2SO4

Postup

Do suché zkumavky dejte 1 ml chloroformového roztoku s obsahem cholesterolu – např.: chloroformové roztoky másel, sádel či olejů nebo chloroformový extrakt vaječného žloutku. Chloroformový roztok s obsahem cholesterolu podvrstvěte 1 ml koncentrované kyseliny sírové.
Při využití chloroformového extraktu vaječného žloutku se chloroformová vrstva zbarví dočervena – ale až po chvíli. V chloroformové vrstvě se projevuje zelená fluorescence v dopadajícím světle.

Princip

Cholesterol je 27 uhlíkatá látka, která patří do skupiny steroidů (odvozené lipidy – isoprenoidy). Jeho základem je struktura steranu – cyklopentanoperhydrofenanthren. Cholesterol obsahuje v kruhu B dvojnou vazbu a –OH skupinu v poloze 3 na kruhu A – řadí se tedy do skupiny sterolů (steroidních alkoholů). Cholesterol je velice důležitý pro syntézu steroidních hormonů, žlučových kyselin a vitaminu D.

V případě Salkowského testu pozorujeme červené zbarvení horní chloroformové vrstvy. Toto zbarvení je způsobeno přítomností bischolestadien disulfonové kyseliny, která vzniká ze dvou molekul cholesterolu po přídavku koncentrované kyseliny sírové – nejprve dochází k eliminaci vody, následuje sulfonace.

Využití

lipidy (isoprenoidy: steroidy – cholesterol), přírodní látky (isoprenoidy: steroidy – cholesterol)

Typ pokusu

demonstrační, (laboratorní)

Bezpečnost

pracujte v rukavicích, dbejte bezpečnosti při práci s organickými rozpouštědly – chloroform (podezřelý karcinogen), konc. H2SO4 (žíravá)

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 15 minut

Tipy

– pokus funguje nejen s chloroformovým roztokem cholesterolu (který bude hůře dostupný na středních školách), ale také s chloroformovým extraktem vaječného žloutku – zbarvení chloroformové vrstvy dočervena trvá 5 – 10 minut (pokus spojený s praktickým životem)

Video

http://www.youtube.com/watch?v=l57fA2Foc9I (old.studiumchemie.cz, Salkowského test (Důkaz cholesterolu), video s komentářem, v provedení s chloroformovým extraktem vaječného žloutku)
http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/biochem/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Organická chemie, pokus Důkaz cholesterolu – do 1:20 sušení chloroformu, do 3:47 Salkowského zkouška, do 5:18 Liebermannova-Buchardova reakce, poté do konce Formaldehydový test, video bez zvuku, někdy zdlouhavé, přehrávač Windows Media Player)