Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Důkaz aromatických aminokyselin (Xanthoproteinová reakce)

Pomůcky

Petriho miska, kapátko, peří, kuřecí šunka, vařený bílek

Chemikálie

konc. HNO3, roztok NaOH

Postup

Na Petriho misku položte vzorek (peří, kuřecí šunku nebo vařený bílek) a zakápněte jej koncentrovanou kyselinou dusičnou.
Po několika minutách lze pozorovat žlutooranžové zbarvení. Pro zvýraznění zbarvení přikápněte pár kapek NaOH.

Princip

Xanthoproteinová reakce dokazuje přítomnost aromatických aminokyselin (především tyrosinu – Tyr, tryptofanu – Trp, minoritně fenylalaninu – Phe) v bílkovinách. Xanthoproteinová reakce probíhá jako elektrofilní substituce kyseliny dusičné na aromatické jádro.

Přítomnost bílkoviny indikuje žluté zbarvení, které lze zvýraznit přidáním NaOH. Toto zbarvení je syté a vydrží delší dobu. V našem případě jsme dokázali přítomnost aromatických kyselin ve všech vzorcích – peří, kuřecí šunce i vařeném bílku.

Využití

pentely (dusík – kyselina dusičná), proteiny (důkaz aromatických aminokyselin)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Kyselina dusičná – nebezpečná, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, toxický při vdechování.

dle GHS:    dle staršího značení:   

Hydroxid sodný – nebezpečný, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:   dle staršího značení:   

Bezpečnost

konc. HNO3 – žíravina, NaOH – žíravina; nepotřísnit se chemikáliemi – žáci nesmí pracovat s koncentrovanými roztoky kyselin a zásad

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– pokus je velmi názorný, chvilku ale trvá, než se objeví žluté až oranžové zbarvení (asi 1 – 2 minuty)
– vzorky mohou být malé – stačí pouze kousek vařeného bílku a kuřecího salámu

Video

Xanthoproteinová reakce (vzorky – šunka, bílek, video s titulky)
http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/biochem/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Biochemie, pokus Xanthoproteinová reakce – mléko a bílek, přehrávač Windows Media Player)