Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Důkaz aminokyseliny tryptofanu (Adamkiewiczova reakce)

Pomůcky

zkumavka, stojánek na zkumavky, kapátka

Chemikálie

roztok vaječného bílku, konc. CH3COOH, konc. H2SO4

Postup

Do zkumavky nalijte 2 ml roztoku vaječného bílku. Poté přidejte 2 ml koncentrované kyseliny octové a promíchejte. Směs podvrstvěte 2 ml koncentrované kyseliny sírové.
Po několika minutách se na rozhraní objeví fialový prstenec.

Princip

Při tomto důkazu dochází ke kondenzační reakci tryptofanu s kyselinou glyoxylovou (konkrétně indolového jádra s oxoskupinou z aldehydové části) v silně kyselém prostředí koncetrované kyseliny sírové. Vzniká fialový produkt. Tato reakce je velmi citlivá – stačí stopky kyseliny glyoxylové, která je obsažena ve starší kyselině octové, kde vzniká její oxidací.

Tryptofan je proteinogenní aminokyselina, patří mezi nepolární aminokyseliny s postranním aromatickým řetězcem.

Využití

proteiny – důkaz aminokyseliny tryptofanu

Typ pokusu

demonstrační

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Kyselina octová – nebezpečná, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:   dle staršího značení:

Kyselina sírová – nebezpečná, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:   dle staršího značení:  

Bezpečnost

práce s koncentrovanými kyselinami CH3COOH (žíravá, hořlavá) a H2SO4 (žíravá)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 20 minut

Tipy

– roztok vaječného bílku – lepší je pokus provádět s roztokem bílku naředěným 0,5% NaCl v poměru 1:1 (barva je lépe viditelná), můžete ale také použít roztok vaječného bílku naředěný vodou (z vodovodu i destilovanou) v poměru 1:1, při ředění dochází částečně ke srážení
– pokus s 30% kyselinou octovou nefunguje, je potřeba použít koncentrovanou kyselinu octovou – nejlépe ledovou kyselinu octovou (ledová kyselina octová – bezvodá kyselina octová, která tuhne při 16 °C na bezbarvou až bílou krystalickou látku, která připomíná led – odtud tedy její název); čím více zředěná je kyselina octová, tím víc se její bod tuhnutí blíží 0 °C
– pokus tedy nejlépe běží s ledovou CH3COOH, ale i s konc. CH3COOH pokus probíhá
– kyselina octová – je dobré použít starší (z hlediska principu reakce)
– reakce není viditelná ihned – lze pozorovat žlutý proužek na rozhraní, postupně se ovšem objevuje fialové zbarvení (15 minut – první zbarvení, 30 minut – konečné zbarvení)
– vhodné provést na začátku výkladu, nechat probíhat a vyhodnotit po cca 30 minutách, po případě využít video-pokus

Video

https://www.youtube.com/watch?v=iPVQLhUvftM (old.studiumchemie.cz, Důkaz aminokyseliny tryptofanu, video bez zvuku)