Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Důkaz acetylenu

Pomůcky

porcelánová miska, odměrný válec (100 ml) nebo kádinka s vodou, jar, špejle, sirky

Chemikálie

CaC2

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Reakci karbidu vápníku s vodou vzniká hydroxid vápenatý a uniká acetylen (ethyn).

Hydroxid vápenatý můžeme dokázat acidobazickým indikátorem – fenolftaleinem. Dojde k vytvoření fialového zbarvení roztoku.
Acetylen můžeme dokázat zapálením žhnoucí špejlí – acetylen hoří za vzniku sazí (uhlíku), jejichž vznik můžeme pozorovat jako černý povlak na mýdlové pěně, po případě za vzniku oxidu uhličitého a vždy vody.

Využití

kovy alkalických zemin (Ca – hydroxid vápenatý), alkyny (acetylen – důkaz, hoření uhlovodíků)

Typ pokusu

demonstrační, (laboratorní – pod dohledem učitele)

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Bezpečnost

stačí použít kousek (velikost hrachu) CaC2 – pokus běží velmi rychle, pozor dávat při zapalování bublin ethynu

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– hezké je provedení pokusu s důkazem hydroxidu vápenatého pomocí fenolftaleinu – dá se i v případě použití mýdlové vody, která po chvíli splaskne
– při zapalování bublin ethynu – zvuk praskání
– stačí použít menší kousek karbidu vápenatého, pokus běží zdařile

Video

http://www.youtube.com/watch?v=S1h3LRTyO1c (Hoření acetylenu, v kulaté baňce ve velkém množství, obarvení fenolftaleinem, na  konci rovnice – pokus raději provádět v menším množství)
http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/organchem/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Organická chemie, pokus Acetylen, popsán jinak než v návodu výše – složitější, přehrávač Windows Media Player)