Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Depolymerizace silonu

Pomůcky

zkumavka, silonka, držák na zkumavky, kahan, sirky

Chemikálie

univerzální indikátorový papírek, voda

Postup

Do zkumavky vpravte kousek silonky. Zkumavku následně upevněte do držáku na zkumavky a opatrně zahřívejte nad kahanem. Po chvíli k ústí zkumavky přiložte navlhčený indikátorový papírek.
Při zahřívání zkumavky s kouskem silonky lze po chvíli pozorovat změny tvaru silonky – dochází k tmavnutí a roztavení. K ústí zkumavky přiložený navlhčený indikátorový papírek se barví domodra.

Princip

Podstatou silonky, jak již název napovídá, je nylon 6 (polyamid 6) – do této skupiny se řadí německý perlon či český silon. Jedná se o skupinu polymerů, které jsou vyrobeny z kaprolaktamu. Označení nylon 6 odpovídá tvorbě polyamidového vlákna, a to z jedné výchozí látky – šestiuhlíkatého ε-kaprolaktamu. Tato vlákna vznikají polymerizací otevřením kruhu (ring-opening polymerization).

Vlákna nylonu 6 mají vysokou pevnost v tahu, pružnost a lesk. Jsou vysoce odolná pro oděru a působení chemikálií (kyseliny, louhy).Vlákna nylonu 6 se využívají pro převody a kování v automobilovém průmyslu, pro štětiny zubních kartáčků, chirurgické stehy, struny pro hudební nástroje, punčochové zboží a pletené oděvy.
Zahříváním silonky ve zkumavce dochází k depolymerizaci, uvolňuje se plynný amoniak, který můžeme dokázat pomocí navlhčeného indikátorového papírku – zmodrá (důkaz zásady – NH3).

Využití

makromolekulární látky

Typ pokusu

demonstrační

Bezpečnost

pokus provádějte v digestoři či ve větrané místnosti – roztavená silonka zapáchá

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– silonku ve zkumavce stačí zahřívat cca 2 minuty
– jakmile se začne silonka měnit (tmavnout a tavit) – cca po 2 minutách, vložte k ústí zkumavky navlhčený indikátorový papírek

Video

http://www.youtube.com/watch?v=TMQj04PDXHA (old.studiumchemie.cz, Depolymerizace silonu, video bez zvuku)