Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Depolymerizace silonu

Pomůcky

zkumavka, silonka, držák na zkumavky, kahan, sirky

Chemikálie

univerzální indikátorový papírek, voda

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Podstatou silonky, jak již název napovídá, je nylon 6 (polyamid 6) – do této skupiny se řadí německý perlon či český silon. Jedná se o skupinu polymerů, které jsou vyrobeny z kaprolaktamu. Označení nylon 6 odpovídá tvorbě polyamidového vlákna, a to z jedné výchozí látky – šestiuhlíkatého ε-kaprolaktamu. Tato vlákna vznikají polymerizací otevřením kruhu (ring-opening polymerization).

Vlákna nylonu 6 mají vysokou pevnost v tahu, pružnost a lesk. Jsou vysoce odolná pro oděru a působení chemikálií (kyseliny, louhy).Vlákna nylonu 6 se využívají pro převody a kování v automobilovém průmyslu, pro štětiny zubních kartáčků, chirurgické stehy, struny pro hudební nástroje, punčochové zboží a pletené oděvy.
Zahříváním silonky ve zkumavce dochází k depolymerizaci, uvolňuje se plynný amoniak, který můžeme dokázat pomocí navlhčeného indikátorového papírku – zmodrá (důkaz zásady – NH3).

Využití

makromolekulární látky

Typ pokusu

demonstrační

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Bezpečnost

pokus provádějte v digestoři či ve větrané místnosti – roztavená silonka zapáchá

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– silonku ve zkumavce stačí zahřívat cca 2 minuty
– jakmile se začne silonka měnit (tmavnout a tavit) – cca po 2 minutách, vložte k ústí zkumavky navlhčený indikátorový papírek

Video

http://www.youtube.com/watch?v=TMQj04PDXHA (old.studiumchemie.cz, Depolymerizace silonu, video bez zvuku)