Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Chlorovodíková fontána

Pomůcky

kulatá baňka (500 ml), klema, kahan, sirky, indikátorové papírky, zátka s trubičkou, vana (velká kádinka – 1000 ml), (odměrný válec – 10 ml)

Chemikálie

konc. HCl, voda, indikátor (methyloranž, methylčerveň)

Postup

Do kulaté baňky (500 ml) nalijte asi 2 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové. Baňku zahřejte nad kahanem, až se naplní plynným chlorovodíkem – přítomnost chlorovodíku u hrdla baňky můžete ověřit navlhčeným indikátorovým papírkem. Poté baňku uzavřete zátkou s trubičkou, jejíž konec je v baňce zúžený. Druhý konec trubice ponořte do vany s vodou, do níž jste přidali pár kapek indikátoru (methyloranž, methylčerveň).
Voda se nasává do baňky a barva roztoku se mění – u methyloranže ze žluté na červenou, u methylčerveně ze žluté na slabě červenou.

Princip

Plynný chlorovodík se rozpouští ve vodě – v baňce následně vzniká podtlak, který nasává vodu z vany. Ve vodě kyselina chlorovodíková disociuje:
,
přičemž přidáním daného indikátoru lze dokázat i kyselost chlorovodíku.

Využití

halogeny (HCl – důkaz kyselé reakce ve vodě)

Typ pokusu

demonstrační, (laboratorní – pod dohledem učitele, případně v digestoři)

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Kyselina chlorovodíková – nebezpečná, může způsobit podráždění dýchacích cest, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:    dle staršího značení:     

Methyloranž – nebezpečná, toxická při požití.

dle GHS:     dle staršího značení:    

Bezpečnost

konc. HCl – žíravá; žáci nesmí pracovat s koncentrovanými roztoky kyselin

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– lze použít i menší kulatou baňku – ale pokus bude mít menší efekt
– pro pokus je nutné použít suchou baňku zvenku – uvnitř může být mokrá
– při dostatečně dlouhé trubičce možno použít i velkou kádinku (1000 ml)
– doba převedení HCl z kapalného skupenství do plynného je relativně krátká, v případě koncentrovaného roztoku jsou to asi 3 minuty
– zátka s trubičkou musí dobře těsnit
– nasátí vody z vany do kulaté baňky chvilku trvá (asi půl minuty) – předem tedy nepanikařit, že se pokus nepovedl

Video

http://www.youtube.com/watch?v=qjvQ3HJS1sE&feature=related (Rozpouštění chlorovodíku ve vodě, bez zvuku, názorné video)
http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/h%20zvolankova/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy III, pokus Fontána se změnou barvy– chybí zahřívání nad kahanem, konec zdlouhavý, dobře patrná změna barvy – methyloranž, přehrávač Windows Media Player)