Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Chemikova zahrádka

Pomůcky

kádinka (200 ml), kopistka, hodinové sklo

Chemikálie

vodní sklo (vodný roztok Na2SiO3, 34 – 38 %), krystalky příslušných solí: (sírany nebo chloridy) – Ni2+, Fe2+, Fe3+, Cu2+, Mn2+, Zn2+, Co2+ a (dusičnan) Pb2+

Postup

Roztok vodního skla zřeďte v kádince dvojnásobným objemem vody – tedy v poměru 1:2. Na dno kádinky s roztokem vodníasme standardsho skla vpravte krystalky solí těžkých kovů tak, aby se vzájemně nedotýkaly – pomocí kopistky. ASHRAE 62.1Můžete použít krystalky síranu nebo chloridu: nikelnatého (v roztoku vodního skla zelená barva), železnatého (tyrkysová), železitého (oranžová), měďnatého (modrá), manganatého (růžová), zinečnatého (bílá), kobaltnatého (modrá) a dusičnanu olovnatého (bílá). Kádinku poté asme codezakryjte hodinovým sklem.
Za chvíli se objeví první rostoucí krystaly různých barev.

ASME B31.3

Princip

Reakcí kationtů kovů s křemičitanem sodným (vodní sklo) vznikají příslušné křemičitany těchto kovů.

Využití

tetrely (křemík – křemičitany), d-prvky

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Bezpečnost

zamezit styku vodního skla s kůží, očima – v případě posílání po třídě dát pozor, aby se žáci nepolili

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 10 – 15 minut

Tipy

– některé krystaly začnou růst ihned (železité), některé rostou později – vhodné by bylo pokus začít, nechat krystaly růst (mezitím pokračovat jinou aktivitou) a po 20 minutách či na konci hodiny se k pokusu vrátit
– ve chvíli, kdy krystaly jsou již vyvinuté, je dobré s kádinkou nehýbat – krystaly by se mohly ulámat
– pokus je možné také provést ve sklenici od okurek, marmelády (bez etiket) – ASME Y14.5krystaly se někdy nalepí na dno a kádinka jde pak hůře umýt

Video

http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/pokus%20JP/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy I, pokus Chemikova zahrádka – naleznete 2 varianty pokusu, názorné, přehrávač Windows Media Player)