Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Beilsteinova zkouška

Pomůcky

měděný drátek, kahan, sirky

Chemikálie

halogenderiváty (např.: chlorbenzen, chloroform, tetrachlormethan), polyethylen (PE) – nebo polypropylen (PP), polyvinylchlorid (PVC), NaCl

Postup

Měděný drátek vyžíhejte v plameni, a poté namočte do roztoku halogenderivátu (např.: chlorbenzen, chloroform, tetrachlormethan). Měděný drátek poté vložte do nesvítivé části plamene.
Podobně postupujte s dalšími halogenderiváty.
V dalším kroku drátek opět dobře vyžíhejte, naberte na něj kousek PE nebo PP a vložte ho do plamene. Stejným způsobem jako u PE či PP postupujte také s PVC. Na závěr drátek opět vyžíhejte, namočte ho do roztoku NaCl a vložte do plamene.
V případě halogenderivátů (např.: chlorbenzen, chloroform, tetrachlormethan) pozorujeme zelené zbarvení plamene. PE plamen nebarví, naopak u PVC můžeme pozorovat také zelené zbarvení plamene. V posledním případě – NaCl – se plamen barví žlutě.

The Aqua Terra is available in stainless hublot red magic replica steel, solid 18kt red gold, along with a bi-metal option (stainless steel and red gold). These models could be fitted with the selection of whether stainless steel bracelet or perhaps a leather strap. audemars piguet royal oak lady replica Straps are available in different color options with respect to the case material: black for that stainless steel and bi-metal option, breitling superocean 44 replica or brown for that solid 18kt gold edition. The stainless steel bracelet has a folding clasp, as the leather straps provide a tang type buckle, crafted to enhance the case material.

Princip

Beilsteinova zkouška spočívá v důkazu přítomnosti halogenů – chlóru a brómu – ve sloučeninách prostřednictvím sloučeniny CuX2 (X = Cl, Br), která barví plamen charakteristicky zeleným plamenem.
Plamenová zkouška v případě halogenderivátů je umožněna díky kovalentní vazbě halogenů na uhlík. Halogen je v těchto sloučeninách těkavější, čímž ho můžeme dokázat.
Stejný princip platí i v případě důkazu halogenu v PVC (polyvinylchlorid), který také poskytuje zelené zbarvení plamene.
PE (polyethylen) ve své molekule neobsahuje halogen, tedy plamen charakteristicky nebarví.
V molekule NaCl je určitý podíl iontové vazby, což znamená, že zde dochází k přesunu elektronů a ke vzniku iontů – Na+ a Cl. Oba dva prvky dosáhnou konfigurace vzácného plynu a jsou velmi stabilní. V tomto případě tedy nedokážeme halogen, nýbrž žluté zbarvení plamene dokazuje přítomnost sodíku, respektive Na+.

Využití

halogenderiváty (důkaz přítomnosti halogenu), makromolekulární látky (PE, PP, PVC – důkaz halogenu)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Bezpečnost

organické látky zapáchají, omezit styk s nimi na minimum – chlorbenzen – zdraví škodlivý, chloroform – zdraví škodlivý, tetrachlormethan – toxický, klasifikován jako jed

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– pokus lze provést pouze s halogenderiváty (v případě nedostatku času – například)
– hezké je srovnání barvení plamene halogenderivátů a NaCl – vysvětlení
– měděný drátek stačí namočit do jednotlivých látek na chvíli
– zbarvení plamene se neobjeví ihned, ale až po chvíli
– pokud na škole nejsou k dispozici potřebné chemikálie – 1. odkaz na video je velmi hezký a názorný

Video

Beilsteinova zkouška (názorné, přehrávač Windows Media Player)

http://www.youtube.com/watch?v=kPQ1oHZfY8E (Beilsteinova zkouška, s popisky ve španělštině, hezky vidět zelený plamen, ale není, o jakou látku se jedná)