Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Barvení plamene kationty kovů I. a II. A skupiny (1. a 2. skupiny)

Pomůcky

porcelánové misky (3 + 3), lžička, sirky

Chemikálie

ethanol, LiNO3, NaNO3, KNO3, CaCl2, SrCl2, BaCl2

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Kationty příslušných kovů barví charakteristicky plamen:
Li+ – karmínově červená
Na+ – žlutá
K+ – fialová
Ca2+ – cihlově červená
Sr2+ – karmínově červená
Ba2+ – zelená

Využití

alkalické kovy, kovy alkalických zemin (barvení plamene)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Ethylalkohol – nebezpečný, způsobuje vážné podráždění očí, hořlavina.

dle GHS:    dle staršího značení:    

 

Dusičnan litný – nebezpečný, může zesílit požár; oxidant.

dle GHS:    dle staršího značení:   

 

Dusičnan sodný – nebezpečný, způsobuje vážné podráždění očí.

dle GHS:    dle staršího značení:   

 

Dusičnan draselný – nebezpečný, může zesílit požár; oxidant.

dle GHS:    dle staršího značení:   

Chlorid vápenatý – nebezpečný, způsobuje vážné podráždění očí.

 

dle GHS:    dle staršího značení:   

 

Chlorid strontnatý – nebezpečný, způsobuje vážné poškození očí.

dle GHS:    dle staršího značení:   

 

Chlorid barnatý – nebezpečný, toxický při požití, zdraví škodlivý při vdechování.

 

dle GHS:    dle staršího značení:   

 

Bezpečnost

ethanol – pozor, aby žáci nezkoušeli ochutnávat, sloučeniny Ba2+ – klasifikovány jako jedy

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– v tomto provedení pokusu – vhození půl lžičky příslušné soli kovu do hořícího ethanolu – jdou téměř všechny kationty kovů hezky vidět (až na Ca2+) – velmi hezky jde vidět obzvláště K+
– pokus lze provést také pouze na platinovém drátku přímo v plameni, ale některé kationty jdou hůře vidět (K+, Ca2+)
– horší je možná dostupnost látek ve škole (hlavně v případě Li+ a Sr2+) – v tomto případě možno využít odkazů na videa níže uvedená 

Video

http://www.youtube.com/watch?v=CvVpkViT960 (Plamenová zkouška – alkalické kovy – Li+, Na+, K+, foukány do plamene – hezky pozorovatelné)
http://www.youtube.com/watch?v=kPq6ykCCmwk&feature=related (Plamenová zkouška – kovy alkalických zemin – Ca2+, Sr2+, Ba2+, foukány do plamene)
http://chemie.gfxs.cz/index.php?pg=videa&id=21 (Chemie.gfxs.cz – Chemické pokusy, pokus Plamenové zkoušky– pro kationty alkalických kovů i kovů alkalických zemin, některé barvy hezké, některé vidět nejdou)