Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Amoniaková fontána

Pomůcky

baňka s kulatým dnem (500 ml), klema, kahan, sirky, indikátorové papírky, zátka s trubicí, vana (kádinka – 1000 ml) s vodou

Chemikálie

konc. NH3 , indikátor (fenolftalein, thymolftalein)

Postup

ASME B16.5Do silnostěnné baňky s kulatým dnem nalijte 2 ml koncentrovaného roztoku amoniaku. Opatrně zahřívejte baňku nad plamenem, až se celá naplní plynným amoniakem. Přítomnost amoniaku u hrdla baňky můžete ověřit navlhčeným indikátorovým papírkem. Baňku uzavřete zátkou s trubicí na konci zúženou, která sahá do baňky. Druhým koncem ponořte trubici do kádinky s vodou, do které jste přidali několik kapek fenolftaleinu (thymolftaleinu).
Voda je nasávána do baňky, kde dochází k intenzivnímu rozpouštění amoniaku ve vodě. Roztok v baňce se barví fialově – v případě fenolftaleinu (modře v případě thymolftaleinu).

ASME Y14.5

Princip

Amoniak se rozpouští ve vodě, čímž dochází k vytvoření podtlaku. Následně se nasává voda do baňky.

Přidaný fenolftalein (po případě thymolftalein) způsobuje fialové (respektive modré) zbarvení roztoku uvnitř baňky, jelikož amoniak se chová jako zásada.

asme b31.8

Využití

pentely (amoniak – zásadité vlastnosti)

Typ pokusu

demonstrační (laboratorní – pod dohledem učitele a použít digestoř)

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Amoniak – nebezpečný, může způsobit podráždění dýchacích cest, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, vysoce toxický pro vodní organismy.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Fenolftalein – nebezpečný, podezření na genetické poškození, podezření na poškození reprodukční schopnosti, může vyvolat rakovinu.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Bezpečnost

25% roztok amoniaku je žíravina, velmi zapáchá – lepší by bylo tento pokus provádět v digestoři, nebo ve větrané místnosti – žáci nesmí pracovat s koncentrovanými roztoky zásad

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– lze použít i menší kulatou baňku – ale pokus bude mít menší efekt
– pro pokus je nutné použít suchou baňku zvenku – uvnitř může být mokrá
– při dostatečně dlouhé trubičce možno použít i velkou kádinku (1000 ml)
– důležité je, aby zátka dobře těsnila
– amoniak se velmi rychle převede z kapalného skupenství do plynného, tento děj v případě koncentrovaného roztoku amoniaku trvá asi 3 minuty
– nasátí vody z vany do kulaté baňky chvilku trvá (asi půl minuty) – předem tedy nepanikařit, že se pokus nepovedl
– velmi hezké je použití indikátoru thymolftaleinu místo fenolftaleinu (netradiční modré zbarvení)

AWS D1.1

Video

ASME B31.3

http://www.youtube.com/watch?v=pG0lVAmSmeU (Rozpouštění amoniaku ve vodě – velmi hezké video, názorné, bez zvuku)
http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/h%20zvolankova/fialovafontana.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy III, pokus Fialová fontána– bez zahřívání, použit indikátor fenolftalein, bez zvuku, přehrávač Windows Media Player)