Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Alternativní pokusy – pentely

Postup

Pokusy s tekutým dusíkem:
http://www.chem-toddler.com/thermochemistry/banana-hammer.html (Banana Hammer – pokusy s tekutým dusíkem, názorné, efektní, s hudebním doprovodem, vysvětlení pod videem v angličtině)
http://www.chem-toddler.com/thermochemistry/liquid-nitrogen.html (Liquid Nitrogen – pokus s tekutým dusíkem – vznik mlhy, zajímavé, ale dlouhé)

Princip

princip

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Tipy

tipy & triky

Video

video (popis, URL atd.)