Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Aktivní uhlí a červené víno

Pomůcky

kádinka (100 ml), třecí miska s tloučkem, tyčinka, filtrační aparatura (stojan, kruh, nálevka, filtrační papír, kádinka – 100 ml)

Chemikálie

víno, aktivní uhlí (prášek či tablety)

Postup

Do kádinky (100 ml) nalijeme 45 ml červeného vína a přidáme 2,5 g aktivního uhlí (4 tablety, které rozetřete pomocí třecí misky a tloučku). Zamícháme a přefiltrujeme.
Vytékající kapalina po přefiltrování je bezbarvá.

Princip

Červené víno obsahuje přírodní barviva – anthokyany. Aktivní uhlí je schopno díky svému velkému povrchu naadsorbovat na svůj povrch různá barviva – tedy i anthokyany z vína. Proto dochází při filtraci vína s aktivním uhlím k odbarvení červeného vína.

Využití

dělení látek – adsorpce, tetrely (uhlík – aktivní uhlí, vlastnosti)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Bezpečnost

nepít vzorek červeného vína

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– velmi hezký a názorný pokus – a s látkami, které jsou žákům blízké
– pro fungování pokusu je nutné zachovat poměr – na 45 ml červeného vína 2,5 g aktivního uhlí (lze tedy zvyšovat i snižovat dávku při zachování poměru)
– pokus je popisován v podobném provedení s Coca Colou – ovšem nefunguje moc dobře – tato varianta s vínem funguje lépe

Video

http://www.youtube.com/watch?v=dY0JRbEUK2Y (old.studiumchemie.cz, Aktivní uhlí a červené víno, video bez komentáře)
http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/l%20kotherova/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy II, pokus Aktivní uhlí…běžný sorbent, použit roztok lakmusu, přehrávač Windows Media Player)