Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Nové materiály na distanční výuku biochemie

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

právě se k vám dostávají nové výukové materiály, které jsme vytvořili, aby byla výuka biochemie pro žáky zajímavá, srozumitelná a zároveň zdůrazňovala širší propojení biochemie s běžným životem.

Tento soubor materiálů byl vytvořen nyní v době distanční výuky, proto byly materiály koncipovány tak, aby si je žáci mohli procházet i samostatně (tj. jako domácí úkol nebo při asynchronní distanční výuce v off-line hodině chemie poté, co jim bylo téma představeno učitelem). Asynchronní materiály krom samotného učebního textu obsahují také odkazy na opakovací testy (vyhodnocené on-line) a řadu úkolů, které mají udržet žáky aktivní a podněcovat jejich přemýšlení.

 

Tematický celek Rozsah VH Typ výukového materiálu
Aminokyseliny a peptidy 2-4 Učební text s úkoly
Bílkoviny – struktura 2-4 Učební text s úkoly

Bílkoviny – funkce;

Enzymy

2-4 2× výuková prezentace (*.pptx)
Lipidy a vosky (včetně metabolismu) 2-4 Učební text s úkoly
Monosacharidy 2-4 Učební text s úkoly
Oligosacharidy a glykolýza 2-4 Učební text s úkoly
Fotosyntéza 3-4 Učební text s úkoly
Krebsův cyklus a dýchací řetězec 3-4 Učební text s úkoly
Ornithinový cyklus
a acidobazická rovnováha
1-2 Učební text s úkoly
CELKEM VH: 19-34

Pro bližší informace se můžete podívat na prospekt (zde), kde je obsah a rozsah materiálů blíže specifikován.

Věříme, že vám vytvořené výukové materiály budou ku prospěchu; pokud je využijete, budeme rádi, když nám dáte vědět vyplněním minidotazníku zde (na cca 2 min). Vaše případné náměty či připomínky uvítáme také na e-mailu stranskja@natur.cuni.cz.