Úvod

Chemická kinetika hraje důležitou roli při praktickém využívání chemických reakcí. Bez dostatečně rychlých reakcí nebo bez katalyzátorů by nebyla možná většina chemických výrob. Přesto je výuce chemické kinetiky v rámci vyučovacích hodin chemie na středních školách věnována poměrně malá pozornost.

Na těchto webových stránkách proto předkládáme široké spektrum didaktických materiálů na téma kinetiky chemických reakcí, které mají pomoci pedagogům, a inspirovat je.

Stránky jsou rovněž určeny studentům pro samostatnou práci a studium.

Nedílnou součástí jsou i videozáznamy pokusů na téma kinetiky chemických reakcí.

Pro inspiraci jsou zde shromážděny i odkazy na další webové stránky na toto téma.