Test - Vodíková vazba

a) HF

b) NH3

c) H2O

A) 5 kJmol-1

B) 19 kJmol-1

C) 28 kJmol-1

a) jsou příkladem nepolarizovatelné kovalentní vazby

b) podmiňují vyšší teplotu varu vody ve srovnání se sulfanem

c) se podílejí na prostorovém uspořádání molekul enzymů

d) nejsou přítomny ve zmrzlé vodě