Test - 2. věta termodynamiky

VŠCHT: Carnotův cyklus. [online]. [cit. 2008-07-08]. Dostupné z http://www.vscht.cz/fch/prikladnik/zkhtml/p.1.2.24.html#avpr

 


nezávisí na teplotě